Wat is het?

Doel van het project is een zichtbare bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een circulaire economie in Nederland. Dit kan o.a. door het creëren van een (meer) circulaire metaalketen. Daaronder wordt (kort samengevat) een situatie verstaan waarin metalen producten geen onderdeel zijn van een lineair proces dat eindigt met afval maar waarin metalen producten onderdeel zijn van een circulair proces dat eindigt met grondstoffen voor nieuwe hoogwaardig(er) toepassingen. Metalen mogen weliswaar als geen ander materiaal in technische zin oneindig recyclebaar zijn, toch zijn er nog diverse barrières om tot een circulaire metaalketen te komen. Deze kunnen bijvoorbeeld van logistieke, commerciële of zelfs psychologische aard zijn maar ook de bestaande wet- en regelgeving kan een barrière vormen.

De bedrijven in de maakindustrie gebruiken naast metalen ook andere materialen zoals kunststoffen. Daarvoor geldt in principe hetzelfde als voor metalen. Metaalunie en FME zien graag alle materiaalketens circulair worden. De naam van het project had ook Circulaire Materiaalketen kunnen zijn. Vanwege de opgebouwde naamsbekendheid en de grote bijdrage van metalen is besloten de naam Circulaire Metaalketen te gebruiken.

Het doel van het project circulaire metaalketen is om een bijdrage te leveren aan het wegnemen van die barrières en daarbij nadrukkelijk de kansen niet uit het oog te verliezen. Met (keten)partners is beoordeeld welke stappen daartoe het meest effectief kunnen zijn, mede gelet op de reeds beschikbare informatie. Dat heeft geleid tot een lijst met tientallen onderzoeks- en projectvoorstellen waarvan er uiteindelijk zes zijn gekozen om als initiatief uitgevoerd te worden. Aan ieder voorstel is een trekker gekoppeld. 

Metalen zijn als element zonder verlies van kwaliteit eeuwig recyclebaar. Dat is niet zozeer de uitdaging. In de circulaire economie gaat het er juist om, om op een hoger niveau (product, onderdeel) materialen in te zetten en her te gebruiken voordat ze ter recycling worden aangeboden. In de recyclingstap moet daarnaast de kwaliteit van de stromen verhoogd worden om metalen met dezelfde kwaliteit in dezelfde hoeveelheid te krijgen.

Enkele voorbeelden:
  • Leveren van een oplossing in plaats van verkopen van een product
    Leveren van een verpakkingsmachine voor 10 jaar met een gegarandeerde capaciteit. U kunt optimaal ontwikkelen, produceren en onderhouden; gericht op hergebruik van de machine of onderdelen ervan. Varianten: het leveren van een landbouwvoertuig met specifieke eigenschappen voor 20 jaar of een gebouwschil voor 50 jaar.

  • Inzetten van herbruikbare delen
    Mengmachine voor de veevoederindustrie geheel modulair maken zodat onderdelen met een verschillende onderhoudsinterval of levensduur eenvoudig vervangen en gereviseerd kunnen worden. Een specifiek aandachtspunt hierbij zijn de elektronica componenten, het goed opnieuw beschikbaar krijgen van de hierin gebruikte metalen.

  • Inzetten van gebruikte delen
    Inkopen van stromen met secundaire producten die u effectief kunt inzetten zoals bijvoorbeeld leidingsystemen, constructiestaal, plaatdelen van omkasting of gevels.


Wat is circulaire economie en wat kan het voor uw onderneming betekenen?


Lees de volgende documenten:
Ċ
Sven Heins,
28 okt. 2015 07:14