Actueel‎ > ‎

Staatssecretaris Van Veldhoven ontvangt agenda’s voor circulair Nederland

Geplaatst 16 jan. 2018 03:07 door Koninklijke Metaalunie   [ 16 jan. 2018 03:10 bijgewerkt ]
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 15 januari de plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 in ontvangst genomen. De zogeheten transitieagenda’s werden overhandigd door vertegenwoordigers van verschillende partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend, waaronder Koninklijke Metaalunie, FME, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De vijf transitieagenda’s gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Ze zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. Metaalunie en FME zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de transitieagenda’s van de maakindustrie en bouw. Tijdens het opstellen van een transitieagenda voor de maakindustrie is er met enorm veel energie geïnventariseerd welke issues er spelen rondom circulaire economie in de maakindustrie, welke kansen er liggen, welke randvoorwaarden er moeten worden ingevuld en welke projecten een vliegwiel kunnen zijn om de circulaire economie op gang te krijgen. “Net als bij een achtbaan is het op gang krijgen van circulaire economie het moeilijkst: de kar de helling op trekken, om de eerste bedrijven succesvol te laten ondernemen in veranderende omstandigheden” zegt Fried Kaanen, voorzitter van de transitietafel Maakindustrie en voorzitter Metaalunie. “Dat zijn dé bedrijven die een voorbeeld zijn voor anderen. Als zij er in slagen, door met visie, de financiering, wetgeving, standaarden, techniek en verdienmodellen in lijn te krijgen, kan daarna de gevleugelde- en spannende rit van start.”

“FME heeft samen met Metaalunie een grote bijdrage geleverd aan de inhoud van deze agenda”, zegt Peter Bongaerts, directeur Beleid FME. “Het is nu aan de politiek om de uitvoering mogelijk te maken. FME pleit ervoor dat Nederland jaarlijks 100 miljoen investeert in de transitie naar een circulaire economie. Dit is goed voor de werkgelegenheid en draagt op kosten efficiënte wijze bij aan het behalen van de klimaatdoelen van het Regeerakkoord.”  Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie vindt dat de agenda Maakindustrie prima aangrijppunten biedt om de brede mkb-maakindustrie tot circulaire stappen te bewegen die commercieel aantrekkelijk zijn. “De politiek is nu aan zet om als launching customer het goede voorbeeld te geven, lineaire wet- en regelgeving om te zetten in circulaire en serieuze financiering beschikbaar te stellen. Circulair ondernemen is bovendien een efficiënt middel in het kader van klimaatbeleid”, aldus Kleiboer.

Voor de bouwsector geldt een soortgelijke uitdaging, al ligt het accent hier net anders. Het gaat in de bouw om een hele andere manier van werken. Dat betekent dat onze gebouwen en infrastructuur zo moeten worden ontwikkeld dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen meer worden gebruikt. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. Het gebruik van metaal kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn, omdat het onbeperkt herbruikbaar is.

Download hieronder de Transitieagenda Circulaire Maakindustrie en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.
Ċ
Koninklijke Metaalunie,
16 jan. 2018 03:07
Ċ
Koninklijke Metaalunie,
16 jan. 2018 03:07
Comments