Actueel‎ > ‎

Op weg naar de circulaire economie

Geplaatst 8 nov. 2017 00:23 door Koninklijke Metaalunie
In een circulaire economie worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet. De circulaire economie is onderdeel van het regeerakkoord en dus van het nieuwe kabinetsbeleid. Ondernemers gaan de komende jaren hier dan ook meer en meer mee te maken krijgen. Niet alleen vanwege beleidsvoornemens maar ook omdat circulariteit businesskansen biedt.

Grondstoffenakkoord
Een belangrijk onderdeel van circulair beleid is het Grondstoffenakkoord. Hierin hebben bedrijven (namens het MKB-metaal Koninklijke Metaalunie), vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties de ambitie om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen onderschreven.

Tijdens de bijeenkomst ‘Circulaire economie’ op 14 december in Zoetermeer lichten Koninklijke Metaalunie en FME toe wat nu precies het Grondstoffenakkoord inhoudt, hoe het tot stand is gekomen, maar ook wat een circulaire economie betekent voor u, als individueel MKB-bedrijf, maar ook voor de verschillende sectoren waarin u opereert zoals de bouwsector. Samen hebben we het over kansen en over obstakels die genomen moeten worden. Verder kijken wij met u wat er aan het Grondstoffenakkoord nog veranderd moet worden om te komen tot een betere afstemming op de mkb-maakindustrie. Uw ideeën daarover zijn meer dan welkom!

Grondstoffenscanner
Tijdens de bijeenkomst wordt de ‘Grondstoffenscanner’ gelanceerd. Met dit praktisch instrument kan elk bedrijf zien welke (kritische) grondstoffen er in een product of halffabricaat zitten. David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid Ministerie van Economische Zaken zal de grondscanner aanbieden aan FME en Metaalunie waarna een uitleg volgt.
Comments