Actueel‎ > ‎

Oproep aan kabinet: investeer €600 mln in circulaire economie

Geplaatst 20 jul. 2017 12:26 door Koninklijke Metaalunie   [ 1 aug. 2017 05:13 bijgewerkt door Sven Heins ]

Het nieuwe kabinet moet €600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dat schrijft een groep ondernemers, bestuurders en wetenschappers in een brief aan informateur Gerrit Zalm, die in handen is van het FD. 

'Een tijdige omschakeling naar een circulaire economie zorgt voor behoud van onze verdiencapaciteit en levert daarnaast het bedrijfsleven ook grote economische kansen op', staat in het schrijven. Een circulaire economie moet onder meer zorgen voor maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen. De groeiende wereldbevolking en het toenemende welvaartsniveau zetten groeiende druk op de behoefte aan grondstoffen, betogen de opstellers van de brief. Daardoor is de aarde minder in staat om in grondstoffen te voorzien. Tot slot leidt afhankelijkheid van grondstoffen tot geopolitieke nadelen voor Nederland.

Grondstoffenakkoord

In januari werd het zogeheten Grondstoffenakkoord getekend door het kabinet en grote maatschappelijke partijen als werkgeverskoepel VNO-NCW, vakbond FNV en Stichting Natuur & Milieu. Daarin werd afgesproken vijf transitieagenda's op te stellen voor de sectoren biomassa en voedsel; kunststoffen; maakindustrie; bouw en consumptiegoederen. De opstellers van de brief zijn de vijf voorzitters die elk een deeltransitie begeleiden, onder wie Jos Keurentjes, chief scientific officer van TNO, Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ondernemer en publicist Annemarie Rakhorst.

De groep wil dat het kabinet de circulaire economie tot speerpunt maakt van zijn beleid. Ook bepleit zij een gezamenlijke visie en coördinatie van de overheid en roept zij Den Haag op 'het goede voorbeeld te geven als launching customer en inkoper/investeerder'. Marktpartijen zouden bereid zijn hun koers te verleggen en fors te investeren, maar de overheid is nodig voor de opstartfase en aanpassing van de vereiste wet-en regelgeving. Het geld moet onder meer gaan naar het inhuren van overheidspersoneel, de uitvoering van programma's en proeftrajecten en het inhuren van juristen voor het wijzigen van wet- en regelgeving.

Coördinerend minister


'We moeten ons klaarmaken om de transitie te maken', stelt Kaanen in een toelichting. Hij ondersteunt ook de geluiden om een minister van Duurzaamheid in een nieuw kabinet te benoemen. 'Hij of zij mag ook minister van Klimaat & Milieu heten. Het gaat erom dat er een coördinerend minister komt, die zich bezighoudt met duurzaamheid en de circulaire economie en intensief samenwerkt met andere ministeries.'

De bedoeling is dat de vijf in november een stappenplan aanbieden aan de Tweede Kamer. Kaanen hoopt in de derde week van augustus een reactie vanaf de formatietafel te horen. De Sociaal-Economische Raad (SER) bepleitte vorig jaar een spoedige overgang naar een circulaire economie. SER-voorzitter Mariëtte Hamer, die tijdens het formatieproces meermaals is gehoord, zal het onderwerp volgens Kaanen nog aankaarten bij de formerende partijen. Vier jaar geleden stelde TNO in een onderzoek dat in een circulaire economie een extra omzet van €7,3 mrd in Nederland kan worden gegenereerd, waarmee 54.000 banen zijn gemoeid. Het Grondstoffenakkoord omvat de ambitie om voor 2050 in Nederland een circulaire economie te realiseren. In 2030 zou er al 50% minder gebruik moeten worden gemaakt van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

BRON: FD-Online
Comments