Actueel‎ > ‎

Onderzoeksprogramma Circulaire Economie

Geplaatst 27 mei 2015 06:42 door Sven Heins
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het National Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA werken samen op het gebied van Circulaire Economie. Gezamenlijk wordt een tweejarig programma opgezet voor hogescholen en bedrijven waarmee praktijkgerichte onderzoeken, gericht op de circulaire economie, gestimuleerd worden. Het samenwerkingsprogramma geeft professionals de gelegenheid nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en verder te ontwikkelen.

Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie en trekker van het project Circulaire Metaalketen is enthousiast over de samenwerking: “Circulariteit is vooral goed voor ondernemers die hier nieuwe business modellen mee kunnen creëren en daarbij tevens anticiperen op verminderde beschikbaarheid of betaalbaarheid van grondstoffen. Door hogescholen en bedrijven de kans te geven samen te werken, kunnen nieuwe business modellen ontstaan en kunnen we de basis leggen voor duurzame innovatietrajecten.”

In een Circulaire Economie zijn kringlopen gesloten en waardeketens optimaal ingericht door maximaal hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij waarde wordt gecreëerd. Om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen heeft het ministerie het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) ontwikkeld. Kenmerk van het programma is de samenwerking van bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen.

Bron en meer info: SIA

Comments