Actueel‎ > ‎

Leveringszekerheid kritische materialen cruciaal voor technologische industrie

Geplaatst 23 mrt. 2017 10:13 door Koninklijke Metaalunie   [ 24 mrt. 2017 08:28 bijgewerkt ]
Langetermijnvisie Nederlandse overheid hoogstnoodzakelijk

De technologische industrie is voor het maken van haar producten sterk afhankelijk van specifieke metalen (rare earths). Het gaat daarbij om zowel grondstoffen als halffabricaten waarin de materialen zijn verwerkt. De vraag naar deze grondstoffen voor producten neemt sterk toe.
De levering hiervan wordt beïnvloed door: veranderende geopolitieke verhoudingen, aspecten aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen, schaarste vanwege bijvoorbeeld natuurrampen en monopolyposities in de keten, al dan niet in combinatie met handelsbelemmeringen. Recent is het rapport ‘Kritische materialen in de Nederlandse economie’ van het projectconsortium (TNO, EY, HCSS en CML) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport borduurt voort op onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd in opdracht van FME.

Standpunt

FME vindt het een goede zaak dat het rapport is uitgebracht. In een brief aan het ministerie van Economische Zaken vraagt zij nog wel aandacht voor de volgende  punten:

  • Het rapport biedt een goede methodologie voor het in kaart brengen van risico’s van de leveringszekerheid van kritische materialen op bedrijfsniveau, maar moet worden omgezet in een ‘self-assessment tool’ waar bedrijven in de praktijk mee aan de slag kunnen.
  • De self-assessment tool moet gevalideerd worden door praktijktesten bij bedrijven.
  • Dit economische dossier vergt: een langetermijnvisie van het Kabinet. Werk internationaal samen, met name met de ons direct omliggende landen.
  • Zorg ervoor dat de data die bedrijven aanleveren bij gebruik van een ‘self-assement tool’ vertrouwelijk worden bewaard, goed beveiligd zijn en worden beheerd door een onafhankelijke partij. Bij voorkeur de overheid zelf.

Economisch belang  
Op 2 december 2015 heeft Eurocommissaris Timmermans het ‘Circulair Economy Package’ gepresenteerd om te komen tot een duurzame economie. 'Kritische materialen zijn onder andere noodzakelijk in: LED technologie, permanente magneten voor elektromotoren met de hoogste energie-efficiency en zonnepanelen. Echter, zonder kritische materialen wordt omschakelen naar een circulaire economie onmogelijk. Het bedrijfsleven kan niet produceren zonder kritische grondstoffen. Europa moet concurreren met de rest van de wereld en kan het zich niet permitteren deze concurrentieslag te verliezen. Gezien het grote economische belang van dit dossier wordt er op aangedrongen dat het ministerie van Economische Zaken hierin de regie voert.

Koppeling met circulaire economie
FME werkt al intensief samen met bijvoorbeeld Koninklijke Metaalunie en de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie maar wil ook graag met andere bracheorganisaties samenwerken. Daarbij wordt gedacht aan het uitwerken van: circulaire business modellen, het verlagen van de kwetsbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven voor kritische grondstoffen, verhoging van bewustwording bij mkb-bedrijven, uitvoeren van praktijktesten, substitutie van kritische materialen en toepassen circulair design. Tegelijkertijd wordt concreet invulling gegeven aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

Comments