Actueel‎ > ‎

Circulaire Metaalketen Rijksbreed gedragen

Geplaatst 15 sep. 2016 00:21 door Koninklijke Metaalunie

Het project Circulaire Metaalketen (CMk) waarin Koninklijke Metaalunie participeert, maakt onlosmakelijk deel uit van het Rijksbrede programma Circulaire Economie. In het Rijksbrede programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame en profijtelijke economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Het programma moet leiden tot een volledig circulaire economie in 2050 en is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens Gerard Wyfker, Beleidssecretaris van Metaalunie is het vanzelfsprekend dat het ketenverband genoemd wordt. “Allereerst omdat metaal als geen ander materiaal oneindig recyclebaar is, hetgeen dan ook al sinds mensheugenis gebeurt, en ook uitermate geschikt is voor product- en onderdelen hergebruik. Daarnaast is het project Circulaire Metaalketen het enige bestaande keteninitiatief op dit vlak in de metaal.” Circulariteit is per definitie een ketenverhaal vindt Wyfker: “Je kunt de cirkel alleen dichtmaken als alle ketenpartners, van grondstofwinning tot recycling en alle activiteiten daarbinnen, een bijdrage leveren en bereid zijn mee te denken over hun rol daarbij. Daar draait het project ook om en daarom is het een evident onderdeel van het Rijksbrede programma.” Omdat het denken in ketens essentieel is, vindt hij het ook vanzelfsprekend dat een grondstoffenakkoord gesloten wordt met de Circulaire Metaalketen: “Daarin zijn alle relevante partners immers vertegenwoordigd.”

De metaalsector heeft de circulaire lat hoog gelegd zegt Wyfker: “In een circulaire metaalketen worden producten en onderdelen van producten aan het einde van hun, eerste levensduur niet weggegooid en hooguit op materiaalniveau gerecycled, maar worden zij, na controle en bewerking, als up-to-date product of onderdeel hergebruikt. Dat leidt allereerst tot nieuwe, aantrekkelijke businesskansen en is daarnaast goed voor het milieu.” Metaalunieleden zijn al ver gevorderd met het circulair zijn en hebben in veel gevallen het verdienmodel daar op aangepast. Het hergebruik bij mkb-metaalbedrijven leidt tot hoogwaardig gereviseerde verder geïnnoveerde producten.

Circulaire Metaalketen is een belangrijk thema voor Metaalunie. Zo staat het onlangs verschenen Jaarverslag over 2015 geheel in het teken van circulariteit en organiseert Metaalunie op 6 december as. het tweede symposium ‘Verzilver de kansen van de Circulaire Metaalketen’.

Meer weten?
Neem contact op met Gerard Wyfker (wyfker@metaalunie.nl).

Comments