Actueel


3-daagse workshop: Creating business through circular design

Geplaatst 3 jul. 2018 02:00 door Koninklijke Metaalunie   [ 4 jul. 2018 01:57 bijgewerkt ]

In samenwerking met Circulaire Metaalketen organiseert CIRCO een 3-daagse workshop op 26 september, 10 en 31 oktober 2018. De focus ligt hierbij op elektrische en elektronische apparaten. Tijdens deze workshop kom je erachter wat de beste circulaire waardepropositie is voor jouw product en onderneming.

In elektrische en elektronische apparaten zit nog veel meer waarde als het ingezameld wordt voor recycling. Denk bijvoorbeeld aan ICT- en huishoudelijke apparatuur, maar ook aan elektronische componenten in machines, apparaten en verlichting. Deze apparaten en componenten hebben vaak een hoge omloopsnelheid en bevatten kritieke materialen met een relevante milieu-impact.

Europese regelgeving, zoals WEEE II, gaat er steeds meer op sturen om de materialen en componenten in deze apparaten beter te benutten. Bedrijven kunnen meer waarde benutten over de hele levenscyclus door zowel intern als met leveranciers producten maximaal circulair te maken, door bijvoorbeeld reparatie, refurbish en hergebruik. Ook modulariteit en standaardisatie dragen bij aan betere onderlinge uitwisselbaarheid. Een doordachte keuze waarop nieuwe apparatuur wordt aangeschaft is ook bepalend voor levensduurverlenging van apparaten, net als het ontwikkelen van nieuwe klant-leverancier relaties. Denk bijvoorbeeld aan lease, huur of betaal-per-gebruik modellen.

Maar welke actoren en activiteiten zijn van belang om deze waardebenutting beter te gaan organiseren? En wat betekent dit voor het huidige ontwerpproces? Door het systematisch én creatief stellen en beantwoorden van dergelijke vragen, kom je erachter wat de beste circulaire waardepropositie is voor jouw product en onderneming.

Bent u geïnteresseerd? Lees dan de uitgebreide informatie in de onderstaande bijlage en meld u aan!

Meldpunt Belemmeringen circulaire economie Noord-Holland staat tot 1 mei voor u open

Geplaatst 6 apr. 2018 06:57 door Koninklijke Metaalunie   [ 6 apr. 2018 07:00 bijgewerkt ]

Bedrijven in Noord-Holland kunnen zich tot 1 mei 2018 bij de provincie melden als zij door regels van de provincie of een gemeente worden gehinderd in het (her)benutten van hun productieresiduen en andere reststromen. Die (her)benutting kan op het bedrijf zelf plaatsvinden. Maar het is ook mogelijk dat een ander bedrijf de stoffen of materialen goed kan gebruiken.

Reststroom niet altijd afval
Soms wordt een waardevolle reststroom voor ‘afval’ aangezien. Is dat onterecht? Meld het dan! De provincie gaat samen met u naar een circulaire oplossing zoeken voor waardevolle reststromen die volgens u door overbodige regels onnodig uit de kringloop ‘weglekken’. Belemmeringen kunnen te maken hebben met milieuregels of met ruimtelijk beleid, juridisch of logistiek zijn of zelfs voortkomen uit onduidelijke communicatie met de overheid.

Meld ze allemaal!
Aanmelden kan via een contactformulier. Na aanmelding neemt de provincie zo snel mogelijk contact op en wordt het verdere traject besproken. Koninklijke Metaalunie is natuurlijk ook benieuwd naar uw meldingen. Stuur uw melding daarom a.u.b. ook naar grondstoffen@metaalunie.nl.

Neem deel aan het bedrijvenprogramma op 24 en 25 mei in Luxemburg

Geplaatst 4 apr. 2018 06:37 door Koninklijke Metaalunie   [ 4 apr. 2018 06:40 bijgewerkt ]

Bent u een innovatief bedrijf actief op het gebied van duurzaam en/of circulair ondernemen en wilt u zakendoen in Luxemburg? Neem dan deel aan het bedrijvenprogramma op 24 en (optioneel) 25 mei dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Luxemburg organiseert.

Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zal bij een deel van het bedrijvenprogramma aanwezig zijn. Het bedrijvenprogramma loopt parallel aan het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Luxemburg. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van het bedrijvenprogramma.

Duurzame en circulaire economie
Hoewel Luxemburg op slechts enkele honderden kilometers van Nederland ligt, is het voor veel Nederlandse bedrijven een vrij onbekende markt. Luxemburg biedt echter vele mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Het hoofdthema van dit bedrijvenprogramma is duurzame en circulaire economie, waarbij het programma met name ingaat op de subthema’s ‘transport, logistiek en smart mobility’ en ‘circulaire economie in de stad (zoals smart housing, bouw en afvalmanagement)’.

Duurzame en circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de economische strategie van Luxemburg. Onder de naam Third Industrial Revolution zette Luxemburg zich vorig jaar internationaal op de kaart met de organisatie van de tweede editie van de Circular Economy Hotspot. De eerste editie vond eerder in Nederland plaats. Dankzij zijn centrale ligging tussen Duitsland, Frankrijk en België heeft Luxemburg zich tevens als belangrijke speler op het gebied van transport en logistiek ontwikkeld.

Voor wie
Dit bedrijvenprogramma staat open voor alle innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die zich binnen de duurzame en/of circulaire economie bezig houden met:
 • Smart en green mobility, logistiek en infrastructuur
 • Circulaire economie in de stad (zoals recycling, upcycling, afvalmanagement, bouw en smart housing)
> Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van RVO.

Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid kritische grondstoffen maakindustrie in kaart

Geplaatst 23 mrt. 2018 02:22 door Koninklijke Metaalunie   [ 23 mrt. 2018 02:27 bijgewerkt ]

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME en is speciaal ontworpen voor bedrijven in de maakindustrie. 


De leveringszekerheid van kritische grondstoffen is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie. Zeldzame aardmetalen komen in veel producten voor, zoals in windmolens en ledverlichting. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. “Met deze tool krijgt een ondernemer direct inzicht in de leveringszekerheidsrisico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s te verminderen”, aldus David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid. Jos Kleiboer, directeur beleid bij Metaalunie: “De grondstoffenscanner is belangrijk omdat hiermee bedrijven op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten.”

Grondstoffenscanner
Via de website www.grondstoffenscanner.nl kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven. 

Internationale interesse 
Internationaal is er ook al interesse in de grondstoffenscanner. De scanner is uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. De grondstoffenscanner helpt om ons steeds meer te richten op een circulaire economie.

Klimaatdoelstellingen halen door verplaatsen binnenwanden

Geplaatst 5 mrt. 2018 06:25 door Koninklijke Metaalunie

Het verplaatsen van binnenwanden levert veel milieuwinst en waardebehoud van de producten op. Het belang van verplaatsbare binnenwandsysteemwanden voor het halen van milieudoelstellingen krijgt daarom veel waardering in twee van de vijf transitieagenda’s circulaire economie die half januari zijn uitgereikt aan staatsecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zowel in de transitieagenda voor de maakindustrie als die voor de bouw wordt het belang van verplaatsbare binnenwanden onderstreept.

“Als je verplaatst in plaats van sloopt heb je vrijwel geen sloopafval en hoef je geen basismateriaal te produceren”, stelt Henry Elizen, voorzitter a.i. van de NEBIFA, de Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten. Al sinds de jaren ‘60 worden verplaatsbare binnenwandsystemen gebruikt. Die zijn, en worden steeds verder ontwikkeld zodat er steeds meer mogelijkheden voor ombouw ontstaan. Op dit moment zijn er al gebouweigenaren en beheerders die tientallen jaren ervaring hebben met het verplaatsen binnen hun gebouw/gebouwen. Dat kunnen en moeten er nog veel meer worden. Volgens Elizen is er nu meer dan ooit een duidelijke urgentie om veel meer te gaan verplaatsen, zeker om een bijdrage te leveren bij het halen van de klimaatdoelstellingen. “Ieder gebouw dat op dit moment gebouwd wordt zonder dat het aanpasbaar is, zonder dat de binnenwanden verplaatsbaar zijn, werpt tientallen jaren zijn schaduw vooruit”, vindt hij. “Daarnaast zou je nu al kunnen besluiten om daar waar systeemwanden staan, te gaan verplaatsen in plaats van weg te gooien.”
 
Het concreet aan de slag gaan met het toepassen van verplaatsbare binnenwanden is van belang meent hij. “Met de huidige stand van aanpak van interieurprojecten is het al goed mogelijk om binnen een gebouw de wanden te verplaatsen. De ontwikkeling om dat nog meer mogelijk te maken gaat onverminderd door. Op dit moment kunnen  opdrachtgevers, architecten en bouwers door verplaatsing al voorkomen dat afval ontstaat, opnieuw geproduceerd moet worden en extra grondstoffen gebruikt moeten worden. We moeten nu hierop doorpakken en het verplaatsen, ombouwen, verbouwen en nieuwbouwen stimuleren. Niet slopen, maar verplaatsen”, aldus Elizen.

Meer informatie: Leo Oosterveen, branchemanager NEBIFA, info@nebifa.nl.


Staatssecretaris Van Veldhoven ontvangt agenda’s voor circulair Nederland

Geplaatst 16 jan. 2018 03:07 door Koninklijke Metaalunie   [ 16 jan. 2018 03:10 bijgewerkt ]

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 15 januari de plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 in ontvangst genomen. De zogeheten transitieagenda’s werden overhandigd door vertegenwoordigers van verschillende partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend, waaronder Koninklijke Metaalunie, FME, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De vijf transitieagenda’s gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Ze zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. Metaalunie en FME zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de transitieagenda’s van de maakindustrie en bouw. Tijdens het opstellen van een transitieagenda voor de maakindustrie is er met enorm veel energie geïnventariseerd welke issues er spelen rondom circulaire economie in de maakindustrie, welke kansen er liggen, welke randvoorwaarden er moeten worden ingevuld en welke projecten een vliegwiel kunnen zijn om de circulaire economie op gang te krijgen. “Net als bij een achtbaan is het op gang krijgen van circulaire economie het moeilijkst: de kar de helling op trekken, om de eerste bedrijven succesvol te laten ondernemen in veranderende omstandigheden” zegt Fried Kaanen, voorzitter van de transitietafel Maakindustrie en voorzitter Metaalunie. “Dat zijn dé bedrijven die een voorbeeld zijn voor anderen. Als zij er in slagen, door met visie, de financiering, wetgeving, standaarden, techniek en verdienmodellen in lijn te krijgen, kan daarna de gevleugelde- en spannende rit van start.”

“FME heeft samen met Metaalunie een grote bijdrage geleverd aan de inhoud van deze agenda”, zegt Peter Bongaerts, directeur Beleid FME. “Het is nu aan de politiek om de uitvoering mogelijk te maken. FME pleit ervoor dat Nederland jaarlijks 100 miljoen investeert in de transitie naar een circulaire economie. Dit is goed voor de werkgelegenheid en draagt op kosten efficiënte wijze bij aan het behalen van de klimaatdoelen van het Regeerakkoord.”  Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie vindt dat de agenda Maakindustrie prima aangrijppunten biedt om de brede mkb-maakindustrie tot circulaire stappen te bewegen die commercieel aantrekkelijk zijn. “De politiek is nu aan zet om als launching customer het goede voorbeeld te geven, lineaire wet- en regelgeving om te zetten in circulaire en serieuze financiering beschikbaar te stellen. Circulair ondernemen is bovendien een efficiënt middel in het kader van klimaatbeleid”, aldus Kleiboer.

Voor de bouwsector geldt een soortgelijke uitdaging, al ligt het accent hier net anders. Het gaat in de bouw om een hele andere manier van werken. Dat betekent dat onze gebouwen en infrastructuur zo moeten worden ontwikkeld dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen meer worden gebruikt. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. Het gebruik van metaal kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn, omdat het onbeperkt herbruikbaar is.

Download hieronder de Transitieagenda Circulaire Maakindustrie en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Op weg naar de circulaire economie

Geplaatst 8 nov. 2017 00:23 door Koninklijke Metaalunie

In een circulaire economie worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet. De circulaire economie is onderdeel van het regeerakkoord en dus van het nieuwe kabinetsbeleid. Ondernemers gaan de komende jaren hier dan ook meer en meer mee te maken krijgen. Niet alleen vanwege beleidsvoornemens maar ook omdat circulariteit businesskansen biedt.

Grondstoffenakkoord
Een belangrijk onderdeel van circulair beleid is het Grondstoffenakkoord. Hierin hebben bedrijven (namens het MKB-metaal Koninklijke Metaalunie), vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties de ambitie om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen onderschreven.

Tijdens de bijeenkomst ‘Circulaire economie’ op 14 december in Zoetermeer lichten Koninklijke Metaalunie en FME toe wat nu precies het Grondstoffenakkoord inhoudt, hoe het tot stand is gekomen, maar ook wat een circulaire economie betekent voor u, als individueel MKB-bedrijf, maar ook voor de verschillende sectoren waarin u opereert zoals de bouwsector. Samen hebben we het over kansen en over obstakels die genomen moeten worden. Verder kijken wij met u wat er aan het Grondstoffenakkoord nog veranderd moet worden om te komen tot een betere afstemming op de mkb-maakindustrie. Uw ideeën daarover zijn meer dan welkom!

Grondstoffenscanner
Tijdens de bijeenkomst wordt de ‘Grondstoffenscanner’ gelanceerd. Met dit praktisch instrument kan elk bedrijf zien welke (kritische) grondstoffen er in een product of halffabricaat zitten. David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid Ministerie van Economische Zaken zal de grondscanner aanbieden aan FME en Metaalunie waarna een uitleg volgt.

Artikel Forum: Zo zet je de circulaire economie in de turbostand

Geplaatst 6 nov. 2017 07:03 door Koninklijke Metaalunie

Grondstoffen hergebruiken? Er zijn genoeg ondernemers die dat wel willen doen. En toch komt de circulaire economie maar moeizaam van de grond. 4 tips voor de kersverse minister Eric Wiebes om een beetje snelheid te maken. > Lees het volledige artikel uit Forum.

Workshop EcoDesign for Smart Industry op 23 oktober tijdens de Dutch Design Week

Geplaatst 2 okt. 2017 06:27 door Koninklijke Metaalunie

Wereldwijd groeit het besef dat onze huidige productie- en consumptiepatronen niet langer houdbaar zijn richting de toekomst. De transitie naar een meer circulaire economie daagt ons uit efficiënter om te gaan met bestaande grondstoffen en kringlopen van producten en materialen te sluiten. Dit wordt versterkt door stijgende grondstofprijzen, klanten die steeds kritischer worden over de duurzaamheidsprestatie van producten en strengere product regelgeving. Maar hoe buig je dit als bedrijf om naar slim en circulair ondernemen? Wat kan ecodesign hieraan bijdragen? En hoe ontwerp je je product (component) circulair en milieuvriendelijk?

De provincie Noord-Brabant en de BOM in samenwerking met Brainport Industries, Smart industry netwerk Boost en de provincie Gelderland willen tijdens de Dutch Design Week bedrijven uit de Maakindustrie de kans bieden om een product of proces meer circulair te maken.


Workshop EcoDesign
Neem uw eigen product (component) mee in deze interactieve workshop en:
 • doe inspiratie en concrete handvaten op voor ecodesign, gericht op het sluiten van kringlopen;
 • wissel ervaringen uit en leg contacten met bedrijven die voor soortgelijkeuitdagingen staan op het snijvlak maakindustrie en circulaire economie.
Doelgroep
De workshop richt zich op product- en systemengineers, maar zij worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook iemand uit het management mee te nemen.

Datum en locatie
De workshop vindt plaats op maandag 23 oktober van 14.00-16.00 uur.
De locatie is People’s Pavilion, Ketelhuisplein (Strijp S) in Eindhoven

Programma
De workshop wordt in samenwerking met Philips Innovation Services opgezet. Het programma ziet er als volgt uit:
 • 14.00 uur Opening door de Provincie Noord-Brabant
 • 14.05 uur Introductie Workshop en Philips Innovation Services
 • 14.15 uur Inspiratieboost ecodesign en circulaire economie
 • 14.40 uur Introductie deelnemers en producten
 • 15.10 uur Toepassen Ecodesign Strategy Wheel (op selectie van producten die zijn meegebracht door deelnemers)
 • 15.35 uur Terugkoppeling van belangrijkste bevindingen en eye-openers
 • 15.45 uur Plenaire discussie
 • 16.00 uur Afsluiting
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar TGeval@brabant.nl.
En als u komt: vergeet dan niet uw eigen product(component) mee te nemen!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Waldo Maaskant (wmaaskant@brabant.nl) of Paul Gosselink (pgosselink@bom.nl).
We kijken uit naar uw deelname!

Seminar over 'Metalen in de circulaire economie' op 24 november

Geplaatst 2 okt. 2017 01:37 door Sven Heins   [ 2 okt. 2017 01:38 bijgewerkt ]

Problemen in de toeleveringsketen van metalen en prijsschommelingen van metalen in de laatste jaren hebben niet alleen invloed op de productie van elektronica, maar ook op de productie van componenten die bestaan uit metaallegeringen voor (high-tech) toepassingen die nodig zijn voor een gezonde economie. De remedie voor deze recente ontwikkelingen wordt gezocht in substitutie en recycling onder behoud van de kwaliteit van de metaallegeringen.

In deze themamiddag zullen prof. Jilt Sietsma, dr.ir. Erik Offerman en dr. ir. Yongxiang Yang u informeren over de problematiek van de toelevering van metaallegeringen en de remedies: substitutie en recycling. Ze werken bij de afdeling Materials Science and Engineering van de TU Delft (MSE: www.mse.tudelft.nl) op het focusgebied Metals Processing, Microstructure and Properties (MPMP).

13.00 – 13.30 inloop met koffie/thee
13.30 – 14.10 “Metalen: zeker geen lood om oud ijzer”, door prof. dr. ir. Jilt Sietsma
14.10 – 14.30 “Vervanging van niobium door vanadium in NANO-staal”, door dr.ir. Erik Offerman
14.30 – 15.00 Pauze met koffie en thee
15.00 – 15.20 vervolg “Vervanging van niobium door vanadium in NANO-staal”, door dr.ir. Erik Offerman
15.20 – 16.00 “New challenges to materials recycling: quality matters more than quantity”, by dr. ir. Yongxiang Yang (in English)
16.00 – 18.00 Netwerkborrel in de ruimte PSOR

Datum en locatie
De masterclass wordt gehouden op vrijdag 24 november a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen in Collegezaal B.

Netwerken
Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Kosten
Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een themamiddag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Aanmelden
U kunt zich inschrijven op https://www.aanmelder.nl/97304, via de tab "aanmelden". Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

1-10 of 47