Actueel


Circulaire CIRCO-tracks beschikbaar voor ondernemers in Overijssel

Geplaatst 24 jan. 2019 04:35 door Sven Heins   [ 24 jan. 2019 04:37 bijgewerkt ]

Provincie Overijssel biedt honderd productiebedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een CIRCO-track. Tijdens deze driedaagse CIRCO-tracks leren deelnemende bedrijven hoe ze nieuwe producten en diensten circulair kunnen ontwerpen én winstgevend kunnen maken. Steeds meer bedrijven zoeken naar mogelijkheden om duurzaamheid en winstgevendheid te combineren. Dit past binnen de ambities van Provincie Overijssel om in 2050 te beschikken over een volledig circulaire economie: een economie zonder afval. Provincie Overijssel en haar partners ondersteunen bedrijven in deze omschakeling naar een circulaire economie. Zodat wij met elkaar de kansen verzilveren en ons voorbereiden op een economie waarbij afval tot het verleden behoort.

CIRCO-Track
De CIRCO-track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden en is geschikt voor maakbedrijven en hun toeleveranciers.
Ondernemers maken kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkennen de kansen in hun eigen business en zetten concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Innovatieve ondernemers
Bij eerdere CIRCO-tracks hebben al twintig Overijsselse bedrijven kennis gemaakt met de mogelijkheden van de circulaire economie. De ondernemers waren positief, reden voor de provincie om nog eens tien CIRCO-tracks aan te bieden.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Provincie Overijssel zet in op een circulaire economie. We willen zo de druk op het milieu verminderen, economische kansen creëren en grondstoffenschaarste verminderen. Dit kunnen we niet alleen; daarbij hebben we innovatieve ondernemers nodig. Ondernemers die kansen zien en duurzame productiemethodes ontwikkelen. De Overijsselse maakindustrie kan hier het verschil maken. Er zijn al genoeg voorbeelden. Denk maar aan Denimtex die van oude spijkerbroeken wandbekleding maakt. Of Auping, die oude matrassen inneemt en de onderdelen hergebruikt. We willen ondernemers in de Overijsselse maakindustrie ondersteunen om circulair te worden. Met de CIRCO-tracks helpen we hen de eerste concrete stap te zetten. Samen werken we aan een toekomstbestendig Overijssel.”

Deelname
Om zoveel mogelijk productiebedrijven te benaderen, werkt Provincie Overijssel nauw samen met onder andere OostNL, Kennispoort Regio Zwolle, Cleantech Regio, Novel-T, Polymer Science Park, Stichting Pioneering, Green Business Club Twente, FME en de Metaalunie. Zij benaderen ondernemers in hun netwerk voor deelname aan de CIRCO-tracks. Wilt u vast laten weten dat u geïnteresseerd bent? Stuur dan een e-mail naar circulaire.economie@overijssel.nl.


Bijeenkomst ‘De metaalketen sluiten’ – Circular Economie Lab, 12 december

Geplaatst 19 nov. 2018 22:26 door Koninklijke Metaalunie

Nederland exporteert het gros van haar metaalresten. Zo verlaat zeker 82% van al het staalschroot in onze economie het land. Meer dan de helft hiervan gaat naar de hoogste bieders buiten Europa, zoals Turkije, VS, Marokko en Bangladesh waar het gerecycled wordt. De manier waarop dit gebeurt is vanuit sociaal en milieutechnisch oogpunt niet altijd transparant. Laten we kansen liggen voor recycling en hergebruik van metalen in Nederland?

De Transitieagenda Circulaire Maakindustrie van de Rijksoverheid noemt het sluiten van de metaalketen als één van zijn primaire doelstellingen. De prijzen van primaire grondstoffen blijven stijgen. Door binnenlands metaalresten beschikbaar te maken voor de Nederlandse staal- en maakindustrie, krijgt de sector toegang tot een meer beheersbare, betaalbare bron van ijzer, zink, koper en andere waardevolle metalen. Bovendien is een gesloten metaalketen een bron van CO2-reductie: productie van basismetalen uit schroot kost tot 75% minder energie dan uit ertsen. Het sluiten van metaalketens is dus goed voor de concurrentiepositie van onze staal- en maakindustrie en voor het klimaat. Om dit mogelijk te maken, is een constante stroom van schonere, bruikbare metaalresten nodig.

Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten? En welke stromen komen hiervoor het eerste in aanmerking? Deze vragen komen aan bod tijdens een boeiende en interactieve bijeenkomst, mede georganiseerd door Koninklijke Metaalunie.

Programma
 • Welkom en introductie door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute en ambassadeur Circulaire Economie, Amsterdam Economic Board

 • De doelstelling van de Transitieagenda Maakindustrie - Robert van Beek, Beleidsadviseur Energie & Milieu FME 
 • Paneldiscussie I: Huidige stand van zaken rond sluiting van metaalketens - Jules Wilhelmus, Metaal Recycling Federatie - Martijn van de Poll, managing director Reukema - Alex Verkuijlen, directeur Oogstbedrijf New Horizon Urban Mining & Elmer Rietveld, TNO
  • Welke verwerkingsroutes van metaalreststromen (reparatie, producthergebruik, recycling) worden nu al toegepast in Nederland? Waarom? En op welke schaal?
  • Wat zijn de voorwaarden voor opschaling en verbreding van het scala aan herbruikbare reststromen?
  • Welke structurele aanpassingen zijn nodig (bijv. financiële prikkels, kwaliteitseisen, gedragsverandering) om hoogwaardiger verwerkingsroutes mogelijk te maken?
 • De mogelijkheden voor circulaire metalen op de Nederlandse sporen - Ted Luiten, Energy and material manager ProRail
 • Paneldiscussie II: Naar een circulaire metaalketen - Ted Luiten, ProRail - Jan Henk Wijma, Purified Metal Company -  Hans Hage, Tata Steel, Hisarna  -  Menno Rubbens, Cepezed
  • Voor welke bulkmetalen kunnen we op korte termijn hoogwaardiger reststromen realiseren in Nederland?
  • Wat kunnen we voor deze stromen nu al aan de voorkant veranderen - tijdens productontwerp en productiefase  - om meer uit de reststromen te halen?
  • Waar dit niet lukt: wat kunnen we tijdens de gebruiksfase en aan de afvalkant veranderen om hoogwaardige verwerking mogelijk te maken? 
 • Conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer


Wanneer en waar?
Woensdag 12 december 2018, van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur, netwerkborrel vanaf 22 uur) - Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht


Inschrijving Circulair Awards geopend

Geplaatst 9 okt. 2018 00:51 door Koninklijke Metaalunie

Nederland Circulair! organiseert in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie de Circular Awards 2019. Het is een zoektocht naar de meest iconische circulaire projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. Daarnaast mag de totaalwinnaar een jaar lang de unieke circulaire trofee in huis voeren. De trofee wordt uitgereikt door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

Er zijn vijf categorieën waarbinnen de inzendingen kunnen worden ingezonden: Consumptiegoederen, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Bouw. In aanmerking komen zowel projecten, producten, diensten als gehele ondernemingen. Nederland Circulair! maakt een voorselectie van vijf inzendingen per categorie.

Een vakjury bestaande uit experts op het vlak circulaire economie en afkomstig uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid beoordeelt de inzendingen en kiest uit de voorselectie op basis van de vier criteria de beste inzending per categorie. Op de finale tijdens de Week van de Circulaire Economie (14-18 januari 2019) pitchen deze vijf genomineerden. De vakjury kiest samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Awards.

Aanmelding
Ondernemers kunnen het aanmeldformulier invullen. Alle aanmeldingen zijn namens Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer (Het Groene Brein) en Frans van der Groen (MVO Nederland). De inschrijving is geopend tot en met 25 november 2018. Meer weten?

> Lees meer op de website van de week van de circulaire economie.

Vooraankondiging: 3-daagse training circulair ondernemen voor Friese ondernemers

Geplaatst 1 aug. 2018 22:31 door Koninklijke Metaalunie

Wilt u meer leren over circulair ondernemen en bent u gevestigd in Friesland? Dan kunt u in oktober en november 2018 deelnemen aan een 3-daagse CIRCO-training die u de eerste aanzetten leert en direct tot concrete resultaten leidt.
 
De vereniging Circulair Fryslân biedt deze training samen met CIRCO aan. Ook Koninklijke Metaalunie en FME, samenwerkend binnen de Circulaire Metaalketen (CMk) zijn weer betrokken. Kijk voor meer informatie over CIRCO op www.circulairondernemen.nl/cirkels/circo en www.circulairemetaalketen.nl.
 
Kosten
Normaal gesproken kost de 3-daagse training €2000,- per bedrijf (bij deelname met 2 personen). Hier wordt nu €1500,- subsidie vanuit het ministerie I&W op gegeven. Voor de resterende bijdrage van €500,- kunt u een SNN MKB voucher aanvragen.
 
Data en locatie(s)
De eerste training wordt medio oktober aanstaande gegeven en de tweede en derde training vinden in november daarop plaats. De exacte data en locatie(s) worden later bekend gemaakt.
 
Aanmelden
U kunt zich per bedrijf met 2 personen aanmelden. Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemende bedrijven. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Indien u lid bent van Circulair Fryslân dan heeft u voorrang bij plaatsing. Ook ondernemers in Groningen en Drenthe kunnen zich aanmelden indien er plaatsen over zijn. Het is nog onbekend of ondernemers uit deze provincies ook in aanmerking komen voor de aanvullende financiering van €500. 

Wilt u zich (voor)aanmelden? Mail dan vóór 14 september de volgende gegevens naar zowel info@circulairfriesland.frl als grondstoffen@metaalunie.nl:

- Naam bedrijf
- Naam deelnemende persoon/ personen

Afstudeerders kunnen ondersteunen bij de stap naar een circulaire economie

Geplaatst 1 aug. 2018 00:39 door Koninklijke Metaalunie

Net zo veel als er gepraat wordt over circulaire economie (CE) en er businesskansen liggen in CE kost het tijd en denkkracht om het geïmplementeerd te krijgen binnen het bedrijf.

Om dat gat te dichten zijn FME en Koninklijke Metaalunie vanuit de Circulaire Metaalketen (CMk) een nieuwe samenwerking aangegaan met de TU Delft. Studenten kunnen namelijk meedenken en antwoorden formuleren op vragen over een meer stabiele aanvoer van grondstoffen / halfproducten, het aanboren van nieuw marktsegmenten of welke andere CE-vraag dan ook. Studenten hebben afstudeeropdrachten nodig, of vraagstukken voor groepsopdrachten in hun master.

> Meer informatie en aanmelden.

3-daagse workshop: Creating business through circular design

Geplaatst 3 jul. 2018 02:00 door Koninklijke Metaalunie   [ 4 jul. 2018 01:57 bijgewerkt ]

In samenwerking met Circulaire Metaalketen organiseert CIRCO een 3-daagse workshop op 26 september, 10 en 31 oktober 2018. De focus ligt hierbij op elektrische en elektronische apparaten. Tijdens deze workshop kom je erachter wat de beste circulaire waardepropositie is voor jouw product en onderneming.

In elektrische en elektronische apparaten zit nog veel meer waarde als het ingezameld wordt voor recycling. Denk bijvoorbeeld aan ICT- en huishoudelijke apparatuur, maar ook aan elektronische componenten in machines, apparaten en verlichting. Deze apparaten en componenten hebben vaak een hoge omloopsnelheid en bevatten kritieke materialen met een relevante milieu-impact.

Europese regelgeving, zoals WEEE II, gaat er steeds meer op sturen om de materialen en componenten in deze apparaten beter te benutten. Bedrijven kunnen meer waarde benutten over de hele levenscyclus door zowel intern als met leveranciers producten maximaal circulair te maken, door bijvoorbeeld reparatie, refurbish en hergebruik. Ook modulariteit en standaardisatie dragen bij aan betere onderlinge uitwisselbaarheid. Een doordachte keuze waarop nieuwe apparatuur wordt aangeschaft is ook bepalend voor levensduurverlenging van apparaten, net als het ontwikkelen van nieuwe klant-leverancier relaties. Denk bijvoorbeeld aan lease, huur of betaal-per-gebruik modellen.

Maar welke actoren en activiteiten zijn van belang om deze waardebenutting beter te gaan organiseren? En wat betekent dit voor het huidige ontwerpproces? Door het systematisch én creatief stellen en beantwoorden van dergelijke vragen, kom je erachter wat de beste circulaire waardepropositie is voor jouw product en onderneming.

Bent u geïnteresseerd? Lees dan de uitgebreide informatie in de onderstaande bijlage en meld u aan!

Meldpunt Belemmeringen circulaire economie Noord-Holland staat tot 1 mei voor u open

Geplaatst 6 apr. 2018 06:57 door Koninklijke Metaalunie   [ 6 apr. 2018 07:00 bijgewerkt ]

Bedrijven in Noord-Holland kunnen zich tot 1 mei 2018 bij de provincie melden als zij door regels van de provincie of een gemeente worden gehinderd in het (her)benutten van hun productieresiduen en andere reststromen. Die (her)benutting kan op het bedrijf zelf plaatsvinden. Maar het is ook mogelijk dat een ander bedrijf de stoffen of materialen goed kan gebruiken.

Reststroom niet altijd afval
Soms wordt een waardevolle reststroom voor ‘afval’ aangezien. Is dat onterecht? Meld het dan! De provincie gaat samen met u naar een circulaire oplossing zoeken voor waardevolle reststromen die volgens u door overbodige regels onnodig uit de kringloop ‘weglekken’. Belemmeringen kunnen te maken hebben met milieuregels of met ruimtelijk beleid, juridisch of logistiek zijn of zelfs voortkomen uit onduidelijke communicatie met de overheid.

Meld ze allemaal!
Aanmelden kan via een contactformulier. Na aanmelding neemt de provincie zo snel mogelijk contact op en wordt het verdere traject besproken. Koninklijke Metaalunie is natuurlijk ook benieuwd naar uw meldingen. Stuur uw melding daarom a.u.b. ook naar grondstoffen@metaalunie.nl.

Neem deel aan het bedrijvenprogramma op 24 en 25 mei in Luxemburg

Geplaatst 4 apr. 2018 06:37 door Koninklijke Metaalunie   [ 4 apr. 2018 06:40 bijgewerkt ]

Bent u een innovatief bedrijf actief op het gebied van duurzaam en/of circulair ondernemen en wilt u zakendoen in Luxemburg? Neem dan deel aan het bedrijvenprogramma op 24 en (optioneel) 25 mei dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Luxemburg organiseert.

Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zal bij een deel van het bedrijvenprogramma aanwezig zijn. Het bedrijvenprogramma loopt parallel aan het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Luxemburg. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van het bedrijvenprogramma.

Duurzame en circulaire economie
Hoewel Luxemburg op slechts enkele honderden kilometers van Nederland ligt, is het voor veel Nederlandse bedrijven een vrij onbekende markt. Luxemburg biedt echter vele mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Het hoofdthema van dit bedrijvenprogramma is duurzame en circulaire economie, waarbij het programma met name ingaat op de subthema’s ‘transport, logistiek en smart mobility’ en ‘circulaire economie in de stad (zoals smart housing, bouw en afvalmanagement)’.

Duurzame en circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de economische strategie van Luxemburg. Onder de naam Third Industrial Revolution zette Luxemburg zich vorig jaar internationaal op de kaart met de organisatie van de tweede editie van de Circular Economy Hotspot. De eerste editie vond eerder in Nederland plaats. Dankzij zijn centrale ligging tussen Duitsland, Frankrijk en België heeft Luxemburg zich tevens als belangrijke speler op het gebied van transport en logistiek ontwikkeld.

Voor wie
Dit bedrijvenprogramma staat open voor alle innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die zich binnen de duurzame en/of circulaire economie bezig houden met:
 • Smart en green mobility, logistiek en infrastructuur
 • Circulaire economie in de stad (zoals recycling, upcycling, afvalmanagement, bouw en smart housing)
> Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van RVO.

Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid kritische grondstoffen maakindustrie in kaart

Geplaatst 23 mrt. 2018 02:22 door Koninklijke Metaalunie   [ 23 mrt. 2018 02:27 bijgewerkt ]

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME en is speciaal ontworpen voor bedrijven in de maakindustrie. 


De leveringszekerheid van kritische grondstoffen is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie. Zeldzame aardmetalen komen in veel producten voor, zoals in windmolens en ledverlichting. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. “Met deze tool krijgt een ondernemer direct inzicht in de leveringszekerheidsrisico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s te verminderen”, aldus David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid. Jos Kleiboer, directeur beleid bij Metaalunie: “De grondstoffenscanner is belangrijk omdat hiermee bedrijven op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten.”

Grondstoffenscanner
Via de website www.grondstoffenscanner.nl kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven. 

Internationale interesse 
Internationaal is er ook al interesse in de grondstoffenscanner. De scanner is uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. De grondstoffenscanner helpt om ons steeds meer te richten op een circulaire economie.

Klimaatdoelstellingen halen door verplaatsen binnenwanden

Geplaatst 5 mrt. 2018 06:25 door Koninklijke Metaalunie

Het verplaatsen van binnenwanden levert veel milieuwinst en waardebehoud van de producten op. Het belang van verplaatsbare binnenwandsysteemwanden voor het halen van milieudoelstellingen krijgt daarom veel waardering in twee van de vijf transitieagenda’s circulaire economie die half januari zijn uitgereikt aan staatsecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zowel in de transitieagenda voor de maakindustrie als die voor de bouw wordt het belang van verplaatsbare binnenwanden onderstreept.

“Als je verplaatst in plaats van sloopt heb je vrijwel geen sloopafval en hoef je geen basismateriaal te produceren”, stelt Henry Elizen, voorzitter a.i. van de NEBIFA, de Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten. Al sinds de jaren ‘60 worden verplaatsbare binnenwandsystemen gebruikt. Die zijn, en worden steeds verder ontwikkeld zodat er steeds meer mogelijkheden voor ombouw ontstaan. Op dit moment zijn er al gebouweigenaren en beheerders die tientallen jaren ervaring hebben met het verplaatsen binnen hun gebouw/gebouwen. Dat kunnen en moeten er nog veel meer worden. Volgens Elizen is er nu meer dan ooit een duidelijke urgentie om veel meer te gaan verplaatsen, zeker om een bijdrage te leveren bij het halen van de klimaatdoelstellingen. “Ieder gebouw dat op dit moment gebouwd wordt zonder dat het aanpasbaar is, zonder dat de binnenwanden verplaatsbaar zijn, werpt tientallen jaren zijn schaduw vooruit”, vindt hij. “Daarnaast zou je nu al kunnen besluiten om daar waar systeemwanden staan, te gaan verplaatsen in plaats van weg te gooien.”
 
Het concreet aan de slag gaan met het toepassen van verplaatsbare binnenwanden is van belang meent hij. “Met de huidige stand van aanpak van interieurprojecten is het al goed mogelijk om binnen een gebouw de wanden te verplaatsen. De ontwikkeling om dat nog meer mogelijk te maken gaat onverminderd door. Op dit moment kunnen  opdrachtgevers, architecten en bouwers door verplaatsing al voorkomen dat afval ontstaat, opnieuw geproduceerd moet worden en extra grondstoffen gebruikt moeten worden. We moeten nu hierop doorpakken en het verplaatsen, ombouwen, verbouwen en nieuwbouwen stimuleren. Niet slopen, maar verplaatsen”, aldus Elizen.

Meer informatie: Leo Oosterveen, branchemanager NEBIFA, info@nebifa.nl.


1-10 of 52