Home


“Circulariteit biedt kansen voor nieuwe businessmodellen, loopt vooruit op grondstoffenschaarste en is duurzaam."

De Circulaire Metaalketen (CMk)
Met de komst van het Grondstoffenakkoord in 2017 zijn Koninklijke Metaalunie en FME samen de trekker van de Circulaire Metaalketen (CMk) en is naast het ministerie van Infrastructuur & Milieu ook het ministerie van Economische Zaken nauw betrokken. Deze verbreding volgt op de periode waarin het ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2013 aan Metaalunie had gevraagd om in het kader van het project “Van Afval Naar Grondstof” (VANG) de trekker te zijn bij het opstellen van een “Opleidings- en Onderzoekagenda” ten behoeve van een (meer) circulaire metaalketen.

De CMk is er onder meer op gericht om de milieudruk van producten te verlagen, bijvoorbeeld door afval  weer als grondstof te gebruiken voor  nieuwe hoogwaardig(er) toepassingen. Als geen ander materiaal zijn metalen oneindig recyclebaar en dus is het uitermate geschikt voor het vormen van een circulaire keten. Circulariteit is dus goed voor het milieu (minder vervuiling, minder behoefte aan nieuwe grondstoffen en energie). Maar bovenal biedt circulariteit businesskansen aan de ondernemer (minder schaarste aan grondstoffen, minder afhankelijk van prijsstijgingen, effectief inspelen op nieuwe behoeftes van afnemers). 
Nederland heeft als doelstelling om in 2050 een circulaire economie te zijn en wil hiervoor, op basis van een grondstoffenakkoord, vijf transitieagenda ontwikkelen (waaronder een voor de maakindustrie en een voor de bouw). FME en Metaalunie steunen deze doelstelling en hebben het grondstoffenakkoord mede ondertekend onder het label “Circulaire Metaalketen”. Dit project maakt het voor Metaalunie en FME mogelijk om samen met Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) en diverse partners een zichtbare bijdrage te leveren aan de het bereiken van een circulaire economie.

'Verzilver uw kansen met de Circulaire Metaalketen'
(ook beschikbaar in Engels en Duits)